Home       Contact     Info trainingen

numicon1

logo

Numicon is een methode die kinderen spelenderwijs meeneemt van het “ordenen” naar het “leren rekenen”.

Het materiaal maakt getallen concreet omdat kinderen getallen letterlijk kunnen zien en voelen. Hierdoor neemt de methode de kinderen mee in het leren om abstract te denken. Het materiaal is bedoeld voor kinderen uit het regulier en speciaal onderwijs. Het is ook geschikt voor kinderen van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. 

Er worden trainingen gegeven om dit materiaal te leren kennen en in te kunnen zetten binnen ons rekenonderwijs. De trainingen wordt verzorgd door de Nederlandse contactpersonen van Numicon. 

Een kleine impressie.

ffecf3dd4f-vrij materiaal

Meer info over het materiaal? Klik dan op de links in de gele balk van deze website!

numicon1